خبرخوان

اخبار

درباره جاینت -سه شنبه, 1 خرداد 1397
تکنولوژی تنه های حرفه ای جاینت که توسط قهرمانان مسابقات جهانی استفاده می شود، به صورت دست ساز و با پیشرفته ترین مواد، مهندسی و روش هاس ساخت، تهیه و تولید می شوند.